Transport morski to od niego zależały dostawy potrzebnych na rzecz rozrostu produktów, które nieosiągalne były na miejscowym rynku, dzięki niemu prowincję królestw zdołały specjalizować się w pracy dla siebie najwłaściwszej, a potrzebne artykuły importować droga morską z innych miejsc.

Transport morski stanowi o sile krajów a także dobrobycie społeczeństw od zarania cywilizacji.

Transport morski przyspieszał dyslokację wojsk, koniecznych do zagwarantowania bezpieczeństwa, przyczyniał się do gigantycznego skoku w wymianie kulturalnej pomiędzy różnorodnymi częściami świata i szybszego upowszechniana oryginalnych wynalazków i metod wytwórczości zanim jeszcze terminy „transport kontenera” lub „kontener transport” weszły do stosowania.

Im niezwyklej urozmaicona linia brzegowa w jakimś rejonie świata, tym więcej portów, więcej ludów mieszkających na brzegami mórz a także szybszy rozwój transportu. Starożytna Grecja, Grecja hellenistyczna bądź morskie Imperium Rzymskie nie istniałyby, gdyby nie duży oraz rozwijany transport morski.

Kiedy istotny bywa dla gospodarki transport morski niech świadczą zdarzenia z VII wieku, jak to arabowi ogarnęli Lewant odcinając Europę od szans bezpośredniego handlu z Indiami. Z miejsca zmotywowało to rządnych handlu Europejczyków do poszukiwania nieznanych dróg do świata, co stało się zaraniem dużych wypraw odkrywców, w tym słynnej podróży Kolumba, który na 3 statkach: Ninja, Pinta a także Santa Maria dotarł aż do wyspy Salvador a także uznany został za odkrywcę Ameryki. Kto wie, jak bez tych wydarzeń wyglądałby aktualnie transport kontenera a także gdy realizowano aby usługę „kontener transport”.
W ślad za Kolumbem i jego wielkimi poprzednikami poszli inni, czyniąc z Atlantyku miejsce regularnych połączeń morskich. Z jednej strony osadnicy płynący by skolonizować nowoodkryty kontynent, z drugiej złoto oraz wszystkie dobra Nowego Świata transportowane na wschód, żeby cieszyć mieszkańców Europy.

Na bazie odkrywania nowych kolonii zaistniały wielki potęgi morskie: Portugalia jak również Hiszpania, potem Francja jak również wreszcie największa z nich: Zjednoczone Królestwo, jakie to w XX też dominować będą w obrębie usług spod znaku transport kontenera. To właśnie transportowi morskiemu, wymianie handlowej i władaniu nad morzami imperia te zawdzięczała najwspanialsze lata swej świetności a także późniejszy rozkwit serwisów „kontener transport”.

Nie inaczej bywa jak również aktualnie. Transport morski stanowi kluczowe ogniwo w strategii wszystkich mocarstw, natomiast największe z nich Stany Zjednoczone wydaje się niepodzielnie panować nad szlakami handlowymi dużo rejonów świata, proponując najdoskonalsze z rozwiązań usług „transport kontenera” a także „kontener transport”. Główne trasy typowych linii kontenerowych czy szlaki tankowców są jednymi z najwybitniej dochodowych gałęzi gospodarki morskiej, zaś tym samym obiektem najostrzejszej rywalizacji rynkowej.

Ślady owej rywalizacji możemy obserwować też na polskim rynku, pomiędzy innymi kontenerowym. W głównych krajowych terminalach kontenerowych Gdańska a także Gdyni ścierają się wpływy tak potężnych armatorów kiedy Maersk bądź MSC, fachowców od transportu a także spedycji jak Helena Transport-Spedycja oraz niemal wszystkich liczących się firm uczestniczących w handlu towarowym droga morską, także na polu „transport kontenera” a także „kontener transport”. W tym fakcie wypada upatrywać nie zagrożeń niemniej jednak szans dla polskiego transportu morskiego, by – tak gdy dla starożytnych cywilizacji – stał się on przyczynkiem na rzecz wielkiego skoku gospodarczego oraz cywilizacyjnego naszego państwa.