Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety do tej pory traktowane to było przez przewoźników naprawdę luźno. Co prawda w dokumentacji waga powinna być podawana, lecz niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest rozkład kontenerów w ładowniach, to nawet małe rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na stabilność całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki wywróceń z tego właśnie powodu, statki miały różne problemy z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca obecnego roku obowiązywać zaczynają przepisy wymuszające dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Tego typy zmiany od dawna były planowane, ale terz dopiero udało się ostatecznie osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, faktycznie nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje w tym obszarze będą wymagać, aby przed załadowaniem kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zmierzona i przekazano ją terminalowi i przewoźnikowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, jakiego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli będzie chodzić o ważenie, to zaproponowane zostały dwie jego metody. Pierwszą z nich jest ważenie zapakowanego kontenera za pomocą odpowiednich, certyfikowanych wag. Metoda ta będzie jednak miała dwie dość istotne wady, czyli będzie potrzebować zainstalowania drogiego sprzętu do ważeń, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi korektami. Druga metoda polega na tym, że na bieżąco się waży wszystkie wkładane do środka ładunki, a następnie później do wszystkiego się dodaje masę samego kontenera. Ta metoda będzie z kolei wymagać większej ilości pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużym plusem będzie to, że od razu zna się wagę ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.