Tag Archives: transport morski kontenerów

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze badań i rozwoju na Pomorzu Inwestycje oraz badania bez przerwy są mocno finansowane z różnego rodzaju dotacji, i bardzo podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. Na najbliższy okres czasu zostało bowiem przewidzianych około 80 milionów euro najróżniejszych dofinansowań i dotacji dla instytucji naukowych i firm, a to wszystko między innymi w …

Continue Reading...

Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych Mimo kryzysu, jaki obecnie panuje w kontenerowym transporcie ilość jednostek bez przerwy się rozszerza. Największe firmy z branży silnie rywalizują o pierwszą pozycję, a przede wszystkim się to objawia budową coraz to nowych statków. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające łączną ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co daje ponad dziesięć procent więcej niż …

Continue Reading...

Rosyjskie embargo a powiększenie się eksportu do Kanady. W rezultacie politycznych decyzji w połowie roku 2014 roku Rosja wprowadziła embargo na produkty żywnościowe pochodzące z krajów Unii Europejskiej, czyli również od firm z naszego kraju. Z dnia na dzień zostali oni postawieni przed wielkim problemem, ponieważ Rosja to był jeden z głównych odbiorców naszej żywności, i brak możliwości sprzedaży do …

Continue Reading...