Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze badań i rozwoju na Pomorzu

Ruszają konkursy na dotacje w obszarze rozwoju i badań na PomorzuInwestycje oraz badania bez przerwy są mocno finansowane z różnego rodzaju dotacji, i bardzo podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. Na najbliższy okres czasu zostało bowiem przewidzianych około 80 milionów euro najróżniejszych dofinansowań i dotacji dla instytucji naukowych i firm, a to wszystko między innymi w ramach najnowszego programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W pierwszej transzy do rozdysponowania będzie sto milionów złotych, a składanie wniosków ma się zacząć w maju. Zależnie od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru starającego się podmiotu o takie wsparcie wielkość finansowania projektu wynieść nawet może od 15 do nawet 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych zostało przyjęte, że udział w nich mogą brać nie tylko średnie i małe firmy, ale także znacznie większe podmioty. najczęściej miały one niewielką możliwość starania się o wsparcie finansowe, teraz podjęto decyzję że zostaną dopuszczone, lecz z limitem całkowitej kwoty. W dniu 4 maja startuje początek naboru wniosków na finansowanie różnych projektów, a w następnych latach rozpisywane mają być kolejne tego typu konkursy.

Pieniądze jakie obejmuje dotacja mają być tylko i wyłącznie wykorzystane na badania oraz rozwój technologii. Nie będzie więc można z nich postawić fabryki czy też zrealizować linię produkcyjną, lecz już nabyć badawczy sprzęt czy też urządzenia do laboratoriów już jak najbardziej tak. Nie ma też żadnego ograniczenia jeśli chodzi o wielkość projektu, więc starać się można zarówno o małe jak też całkiem pokaźne kwoty. Ważną sprawą jeśli chodzi o ten konkurs jest to, że udział w nim mogą także brać różnego rodzaju instytucje badawczo-naukowe, a nie sam biznes. Ale wprowadzony został warunek, że odpowiedni wkład własny musi zostać zapewniony przez jakiegoś przedstawiciela biznesu, co znacząco ukierunkuje badania na ich wykorzystanie w praktyce. Nie ma przy tym wymogu zawierania jakiś oficjalnych partnerstw z badawczymi instytutami, przy aplikowaniu nie będzie to konieczne. Ostateczna ocena wniosków które zostały złożone zostanie wykonana przez zespół specjalistów z branż, z jakich zostaną poskładane projekty, a wszelkie umowy zostaną podpisane na jesieni.