Rozbudowa terminalu intermodalnego w Gdańsku

Duża rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w porcie gdańskim

Gdański port GTK od paru lat niezwykle dynamicznie się rozwija, doskonale to zresztą widać po ilości nowych inwestycji, jakie się pojawiają na jego obszarze. Nie tak dawno na kupno nowego wyposażenia wydano prawie 90 milionów, a w styczniu tego roku oddano do użycia kolejną dużą inwestycję. Została bowiem zakończona wtedy rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego na Szczecińskim Nabrzeżu. Cały ten projekt jest szacowany na niecałe trzydzieści milionów, i w dużej mierze będzie on finansowany z funduszy unijnych. Jak jednak wspomina Dorota Raben, obecny prezes Zarządu Portu, to dopiero początek inwestycji. W nadchodzących latach wydać się bowiem planuje następne 100 milionów, a wszystko po to, aby zwiększyć zdolności przeładunkowe i poprawić konkurencyjność portu. Jako że Port jest istotnym węzłem komunikacyjnym, to taka rozbudowana inwestycja pozwoli na znacznie wydajniejszą i sprawniejszą obsługę. Jest to o tyle ważne, że transport intermodalny jest coraz bardziej popularny pośród klientów.

Powyższa inwestycja obejmowała w pierwszej kolejności modernizację wielu obiektów w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Łącznie prace przeprowadzane były na blisko czterdziestu tysiącach metrów kwadratowych, z jakich 25 tysięcy to plac do składowania kontenerów. To właśnie przebudowa tego placu była podstawą opisywanej inwestycji, ale jeszcze przeprowadzono liczne pomocnicze projekty. Znacznie przebudowano wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacji, wraz z wjazdem na portowe tereny. Poza tym o pięćdziesiąt metrów przedłużone zostało torowisko żurawi portowych, a dodatkowo do ośmiuset metrów kwadratowych zwiększono powierzchnię placu parkingowego. Patrząc na skalę projektu konieczne było również ruszenie licznych instalacji, i rzeczywiście zrobiono w tym obszarze bardzo dużo. Znacznej rozbudowie uległy sieci kanalizacyjne, deszczowe i wodociągowe, ale także gazowe oraz elektryczne. Na terenie placu składowego dla kontenerów powiększono również miejsce przeznaczone na materiały niebezpieczne, obecnie jego wielkości wynosi ponad tysiąc metrów kwadratowych.