Wpływ kryzysu kontenerowego na zyski grupy Maersk

Zeszłe miesiące to niezwykle ciężka sytuacja w przypadku branży transportu morskiego. Ceny za fracht cały czas spadają, i na razie nic nie będzie wskazywać na to, żeby sytuacja miała ulec radykalnej poprawie. Na taki stan rzeczy nałożyło się parę powodów. Nade wszystkim bardzo zwolniła chińska gospodarka, a oprócz tego na rynku jest obecnie bardzo duża nadpodaż kontenerowców, co także ma spory wpływ na tak wyczerpującą wojnę na ceny. Budowa teraz oddawanych statków rozpoczynała się przed kilku laty, kiedy rynek był w doskonałej formie. Du za ilość oddawanych jednostek zbiegła się z startem kryzysu w branży, i nagle okazało się, że duża ich część zwyczajnie nie ma co robić. Oczywiście tego typu sytuacja ma duży wpływ na całościową kondycję firm z branży transportowej. Większość z nich notuje znacznie mniejsze zyski, a niektórzy armatorzy mają wręcz pewne straty. To wszystko zaczęło wymuszać podejmowanie radykalnych działań aby ograniczyć koszty, firmy zaczynają tu szukać rozmaitych sposobów na to, żeby mimo bieżącego kryzysu funkcjonować na należytym pułapie.

Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na przychody aliansu MaerskKryzys dotyka nawet największe firmy z tej branży, co świetnie dostrzec można na przykładzie firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku miała ona tylko niewiele ponad dwieście milionów dolarów zysku, co naprawdę jest mało w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy było to miliard sześćset milionów. Spadek przychodów wystąpił przy większości spółek duńskiego kolosa, z wyłączeniem Damco, Maersk Drilling i Maersk Tankers. W przypadku Maersk Transport spory wpływ na rentowność tej właśnie spółki ma niski poziom cen ropy, co spowodowało bardzo duży popyt na nią. Z kolei największy przewoźnik kontenerowy, to znaczy Maersk Line miał w obecnym kwartale jedynie 37 milionów dolarów zysku. Rok temu było to aż 714 milionów, więc różnice są naprawdę spore. Jak jednak niedawno powiedział Nils S. Andersen, który pracuje na stanowisku prezesa Maersk Group, armator jest dość zadowolony z uzyskanych w tym roku wyników. Mimo dość trudnej sytuacji uzyskano zysk na poziomie ponad 200 milionów, w szczególności cieszy obrona przez Maersk Line pierwszego miejsca w żegludze kontenerowej.
.